Mūsų teisininkų komandos profesiniai įgūdžiai ir sėkminga darbo patirtis leidžia kiekvienam klientui suteikti aukščiausios kokybės teisines paslaugas!

Įmonių teisė
 • Juridinio asmens steigimas
 • Juridinio asmens pertvarkymas
 • Likvidavimas
 • Įstatinio kapitalo didinimas, mažinimas
 • Juridinio asmens buveinės, pavadinimo, vadovo ir kitų valdymo organų bei kitų duomenų keitimas
 • Juridinio asmens organų protokolų / sprendimų rengimas
 • Įstatų rengimas, keitimas
 • Kitos konsultacijos įmonių teisės klausimais
Darbo teisė
 • Darbo sutartys
 • Darbo sutarčių nutraukimas
 • Drausminės atsakomybės taikymas
 • Konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimai
 • Kolektyvinės sutartys
 • Darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai
 • Darbo užmokestis
 • Komandiruotės, kilnojamojo pobūdžio darbas
 • Kitos konsultacijos darbo teisės klausimais
Sutartys
 • Sutarčių rengimas, peržiūra, teisinis vertinimas, nutraukimas, sutarčių vykdymo monitoringas, atstovavimas kliento interesams sudarant sutartis
 • Statybos rangos sutartis
 • Atlygintinų paslaugų sutartis
 • Pirkimo – pardavimo sutartis
 • Distribucijos sutartis
 • Nuomos sutartis
 • Panaudos sutartis
 • Jungtinės veiklos sutartis
 • Paskolos sutartis
 • Pavedimos sutartis
 • FIDIC sutartys (Geltonoji ir Raudonoji knygos)
 • Vežimo sutartis
 • Kitos sutartys
Statybos ranga. Statybos rangos sutarčių vykdymas

Kompleksinės konsultacijos statybos ir projektavimo darbų rangos klausimais:

I.  Projektavimo ir statybos rangos sutarčių, įskaitant sudarytų viešojo pirkimo būdu, vykdymas:

 • sutarties keitimo galimybių įvertinimas;
 • sutarties keitimo dokumentų parengimas (įskaitant Viešųjų pirkimų tarnybai skirtų dokumentų parengimą);
 • papildomų darbų atlikimo ir apmokėjimo galimybių įvertinimas, su tuo susijusių dokumentų parengimas;
 • sutarties termino pratęsimo galimybių įvertinimas, su tuo susijusių dokumentų parengimas;
 • kitų sutarties vykdymo metu kylančių klausimų sprendimas (pvz., subrangovų keitimas, vienašališkas darbų perdavimas ir kt.);
 • subrangos sutarčių sudarymas, monitoringas.

II.  Kiti su statybos ir projektavimo darbais susiję klausimai.

Viešieji pirkimai
 • Pretenzijų rengimas (dėl neteisėtų pirkimo dokumentų sąlygų, dėl pasiūlymų eilės, dėl pasiūlymo atmetimo ir kt.)
 • Raštų perkančiajai organizacijai rengimas (dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, dėl kvalifikacijos duomenų tikslinimo, dėl pasiūlymo paaiškinimo ir kt.)
 • Kitos konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais
FIDIC sutartys
 • FIDIC Raudonoji ir Geltonoji knygos: konsultacijos šių sutarčių taikymo bei vykdymo klausimais, šių sutarčių rengimas. 
Raštų rengimas ir teisinis situacijos vertinimas bei sprendimas
 • Įvertiname kliento probleminę situaciją bei visus su ja susijusius dokumentus, atliekame situacijos teisinį vertinimą bei pateikiame konkrečius iškilusių problemų sprendimo būdus, parengiame visus šiai situacijai spręsti reikalingus dokumentus.