201605.19
0

Dėl palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo palikimą priėmusiam įpėdiniui

Klientas klausia:

Ar skolos išieškojimo vykdymo procese miręs skolininkas gali būti pakeistas palikimą pagal apyrašą priėmusiu įpėdiniu, jei kreditorius įstatyme nustatytu 3 mėnesių terminu nepareiškė reikalavimų palikimą priėmusiems įpėdiniams?

Atsakydami į Jūsų klausimą, informuojame:

Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-916/2016 yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai turto apyrašas, į kurį įtraukta palikėjo skola kreditoriui, sudarytas praėjus trijų mėnesių terminui nuo palikimo atsiradimo dienos, ir palikėjo kreditorius CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytu trijų mėnesių terminu nepareiškė savo reikalavimo įpėdiniams, tai skolos išieškojimo vykdymo procese miręs skolininkas negali būti pakeistas palikimą pagal apyrašą priėmusiu įpėdiniu.

Tokią išvadą teismas padarė motyvuodamas, kad aplinkybė, jog antstolis, sudarydamas turto apyrašą, įtraukia ir skolą kreditoriui, savaime nereiškia, jog tampa nebeaktualus CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas kreditoriui per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti savo reikalavimus ir kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal turto apyrašą, besąlygiškai turės tenkinti šio kreditoriaus reikalavimą iš paveldėto turto. Turto apyrašo sudarymo atveju įpėdiniui tampa (gali tapti) žinoma apie tam tikrą kreditorių ir palikėjo skolą šiam kreditoriui.

Teismas nurodė, kad  apyrašo sudarymas, bet nesant pareikšto kreditorius reikalavimo įpėdiniui, kaip numatyta CK 5.63 str. 1 d., nesudaro pagrindo vykdymo procese mirusį skolininką pakeisti palikimą priėmusiais įpėdiniais.

Apibendrinant suformuotą precedentą, pabrėžiame, kad vykdymo procese miręs skolininkas gali būti pakeistas palikimą pagal apyrašą priėmusiu įpėdinu tik tuomet, jei yra įvykdytos abi šios sąlygos:

  • kreditorius CK 5.63 str. 1 d. nustatytu 3 mėnesių terminu nuo palikimo atsiradimo dienos pareiškė reikalavimą palikimą priėmusiems įpėdiniams;
  • yra sudarytas palikėjo turto ir kreditorinių įsiskolinimų apyrašas.

Dėl kreditorinių reikalavimų per 3 mėnesių terminą pareiškimo

Kasacinis teismas civilinėje byloje 3K-3-196-969/2016 suformulavo tokią teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę dėl kreditoriaus reikalavimų pareiškimo palikimą priėmusiems įpėdiniams per 3 mėnesių terminą: palikėjo kreditoriai, kurių reikalavimų įvykdymui užtikrinti viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, kuris gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties, laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino, laikytini tinkamai pareiškusiais reikalavimus CK 5.63 straipsnio 1 dalies prasme.

Ši taisyklė reiškia, kad tuo atveju, jei kreditoriaus reikalavimas buvo įregistruotas turto areštų registre tiek palikėjui esant gyvam, tiek per 3 mėnesius nuo jo mirties, laikoma, kad kreditorius įvykdė CK 5.63 str. 1 d. numatytą reikalavimą pareikšti kreditorinius reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams per 3 mėnesių nuo palikimo atsiradimo dienos terminą.

Tuo atveju, jei kreditorius įstatyme nustatytu 3 mėnesių terminu reikalavimo palikimą priėmusiems įpėdiniams nepateikė, ir turto arešto aktų registre nebuvo įregistruotas kreditoriaus reikalavimas, kreditorius turi teisę dėl savo reikalavimo patenkinimo iš palikėjo turto kreiptis į teismą, prašydamas atnaujinti terminą kreditoriniams reikalavimams palikimą priėmusiems įpėdiniams pareikšti.

            Šaltinis: www.lat.lt