201611.09
0

Dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-11-04 paskelbė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-452-415/2016, kurioje dar kartą išsamiai nagrinėjo įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygas. Kasacinis teismas pakartojo savo ankstesnėje praktikoje suformuotą taisyklę, kad, siekiant apsaugoti įmonės valdymo organų narius nuo žalos atlyginimo ieškinių, taikoma verslo sprendimų priėmimo taisyklė (angl. business judgment rule), pagal kurią preziumuojamas šių asmenų veikimas bona fide (atvirai, sąžiningai) geriausiais bendrovės, kuriai jie vadovauja, interesais. Ši prezumpcija skirta apsaugoti bendrovės vadovus nuo asmeninės atsakomybės už sąžiningai priimtus verslo sprendimus, atitinkančius rūpestingumo pareigos standartus. Vis dėlto, teismas minėtoje nutartyje pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu buvo viršyti vadovo įgaliojimai, vadovas negali išvengti žalos atlyginimo, remdamasis verslo sprendimų priėmimo taisykle, nes įgaliojimų viršijimas savaime yra neteisėtas veiksmas, nebent būtinumą viršyti įgaliojimus pagrįstų specifinės aplinkybės, sudarančios būtinojo reikalingumo komerciniuose santykiuose pagrindą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad vadovo veiksmų pobūdis neleidžia teismui spręsti apie vadovo veiksmų tyčinės kaltės formą, taip pat apie vadovo nelojalų ar aiškiai aplaidų veikimą, vertino kaip verslo sprendimų priėmimo taisyklės taikymą, kuris, tuo atveju, kai konstatuotas vadovo įgaliojimų viršijimas, yra neaktualus.

knyga_