201808.19
0

Dėl netinkamos kokybės daikto įsigijimo

Primename, kad, įsigiję ne naują, bet panaudotą daiktą, taip pat turite teisę reikšti pardavėjui pretenziją dėl netinkamos daikto kokybės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš savo civilinių bylų, kurioje sprendžiamas klausimas dėl reikalavimų parduodamo naudoto daikto – automobilio – kokybei ir koks yra pardavėjo bei pirkėjo atsakomybės už parduoto naudoto daikto trūkumus santykis, pažymėjo: kadangi CK nenustato specialių…

201707.21
1

Dėl darbuotojo pareigos atlyginti padarytą žalą

2017-07-01 įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos darbo kodeksui (toliau – LR DK), nebeliko visiškos materialinės atsakomybės sutarčių. Iki šio termino sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys automatiškai neteko teisinės galios. Vadovaujantis LR DK 153 straipsniu, darbuotojo atsakomybė ribojama jo trijų vidutinių darbo užmokesčių dydžiu, o jeigu turtinė žala padaryta dėl darbuotojo didelio neatsargumo, – ne daugiau kaip…

201611.09
0

Dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-11-04 paskelbė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-452-415/2016, kurioje dar kartą išsamiai nagrinėjo įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygas. Kasacinis teismas pakartojo savo ankstesnėje praktikoje suformuotą taisyklę, kad, siekiant apsaugoti įmonės valdymo organų narius nuo žalos atlyginimo ieškinių, taikoma verslo sprendimų priėmimo taisyklė (angl. business judgment rule), pagal kurią preziumuojamas šių asmenų…

201610.30
0

Dėl pasiūlymo vertinimo

Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė naujus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie pasiūlymo vertinimą (dokumentą galite rasti čia: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/duk_2016_10_28.pdf). Viešųjų pirkimų tarnyba pažymėjo, kad, jei pasiūlyme nurodytas konkretus gamintojas, prekės modelis, pavadinimas ar kodas, tačiau nepateikta pirkimo dokumentuose reikalauta prekės dokumentacija, tiekėjas gali paaiškinti pasiūlymą ir pateikti trūkstamus aprašymus, brošiūras, sertifikatus, katalogus, nuotraukas, instrukcijas,…

201606.15
0

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo termino skaičiavimo

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas ginčą tarp darbuotojo ir darbdavio, kilusio dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo – paskyrimo, konstatavo, kad, kai darbdavys yra juridinis asmuo, darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo jam diena laikoma ta diena, kurią apie darbuotojo padarytą pažeidimą tapo žinoma darbdavio atstovams – juridinio asmens vadovui, administracijos pareigūnams (DK 14, 16, 24 straipsniai)….

201605.19
0

Dėl palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo palikimą priėmusiam įpėdiniui

Klientas klausia: Ar skolos išieškojimo vykdymo procese miręs skolininkas gali būti pakeistas palikimą pagal apyrašą priėmusiu įpėdiniu, jei kreditorius įstatyme nustatytu 3 mėnesių terminu nepareiškė reikalavimų palikimą priėmusiems įpėdiniams? Atsakydami į Jūsų klausimą, informuojame: Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-916/2016 yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai turto apyrašas, į kurį įtraukta palikėjo skola…